Filmmakers Quizz Challenge

18 Ситуации

Играй

Тази викторина е едно забавно предизвикателство, но най-вече - тя е идеално, лесно начало за новодошлите, които искат да получат по-ясна представа за света на киното и за своето място в него.

 

Your mission

It is a short quizz game, compiling 18 situations, typical for the 18 major film professions. Test your knowledge of the cinema industry by answering correctly as much questions or situations as possible.

Приеми